We create and publish training materials and deal with the research of financial and commodity markets and identification of trading opportunities. We create information content in digital electronic form and its subsequent sale. We are not a stockbroker or broker, we are not financial institutions and we are not a financial intermediary.

MASTERCARD

ANALÝZA NA CFD NA AKCIE MASTERCARD ČERVEN 2018

CFD na akcie Mastercard na růst

INSTRUMENT:   CFD

Symbol MT4:    Mastercard

Grafy, data, informace zdroj: Barchart.com, Investing.com, Bloomberg.com. Equities.com, MT4

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

 • Společnost Mastercard byla založena v roce 1966 a sídlí v Purchase v New Yorku. Je přední světovou společností zabývající řešením globálních plateb. Poskytuje řadu dodatkových služeb na podporu platebních, debetních, mobilních, webových a bezkontaktních plateb a dalších souvisejících programů elektronických plateb pro finanční instituce a další subjekty ve více než 150 měnách v přibližně 210 zemích světa.
 • Akcie společnosti Mastercard od loňského roku výkonově porážejí vybraný sektor jako celek. Vzhledem k pevnému postavení na trhu, pokračující expanzi, digitálním iniciativám a významným příležitostem plynoucím z dlouhodobého globálního trendu posunu směrem k elektronickým platbám je postavení společnosti více než dobře pro-růstově orientováno. Růst příjmů společnosti Mastercard je globálně na vzestupu a bude dále pokračovat na pozadí její silné pozice na trhu a atraktivních klíčových aktivitách, které jsou dlouhodobě řízeny novými smlouvami, obnovenými smlouvami a rozšiřováním portfolia nabízených služeb.
 • Strategické akvizice, aliance a technologické inovace společnosti Mastercard spolu s iniciativami zaměřenými na diverzifikaci produktů a geografickou expanzi předznamenávají společnosti dlouhodobý růst.
 • Akcie společnosti Mastercard od začátku roku výkonově poráží vybraný sektor jako celek. Vzhledem k pevnému postavení na trhu, pokračující expanzi, digitálním iniciativám a významným příležitostem plynoucím z dlouhodobého globálního trendu posunu směrem k elektronickým platbám je postavení společnosti více než dobře pro-růstově orientováno. Růst příjmů společnosti Mastercard je globálně na vzestupu a bude dále pokračovat na pozadí její silné pozice na trhu a atraktivních klíčových aktivitách, které jsou dlouhodobě řízeny novými smlouvami, obnovenými smlouvami a rozšiřováním portfolia nabízených služeb. Akvizice firem VocaLink a NuData Security vhodně doplňuje úsilí společnosti podílet se na nových platebních tocích a zvyšuje nabídku ochrany a zabezpečení.
 • Strategické akvizice, aliance a technologické inovace společnosti Mastercard spolu s iniciativami zaměřenými na diverzifikaci produktů a geografickou expanzi předznamenávají společnosti dlouhodobý růst.

Faktory vedoucí k analýze na růst ceny akcií společnosti Mastercard

 • Hvězdný výkon ceny akcií. Akcie společnosti Mastercard od počátku letošního roku rostou o téměř 25 % a překonávají výkon celého sektoru, jež ve stejném období přidává 14 %. Vzhledem k pokroku na straně fundamentů by mohl růst ceny akcií Mastercard pokračovat a vytvářet nová maxima. Tuto domněnku podporuje síla americké a globální ekonomiky a posilující nálada konzumentů více utrácet, a to především pomocí elektronických platebních nástrojů. Ta tam je doba, kdy spotřebitelé před nákupem vytvářeli fronty na pokladních přepážkách v bance.
 • Silný pozitivní výhled. Na letošní konferenci investorů společnost Mastercard nabídla investorům optimistický výhled budoucích příjmů. Dle v květnu zveřejněných výsledků za první čtvrtletí letošního roku, jejichž obsahem byly rekordní výsledky na straně příjmů i zisků, našla svou cestu ke společnosti Mastercard velká část peněz z otevřených peněženek globálních konzumentů. Od doby zveřejnění výsledků akcie společnosti posílily o dalších více než 10,5 %.
 • Konzistentní růst příjmů. S ohledem na silnou tržní pozici a atraktivitu hlavních aktivit společnosti, které jsou nadále řízené novými i obnovovanými smlouvami a rozšířením nabídky služeb, je možné očekávat, že si společnost v nadcházejících čtvrtletích svůj obrat udrží. Pokračující iniciativy včetně digitální strategie a rozšiřování geografického otisku společnosti vytvářejí další optimismus.
 • Silná historií prověřená pozice na poli mezinárodních operací. Mezinárodní trhy poskytují společnosti Mastercard prostředky pro růst i diverzifikaci. Značná část příjmů společnosti pochází z mezinárodních regionů, jako je Asie, Pacifik, Kanada, Evropa, Latinská Amerika, Afrika a Blízký východ.
 • Strategické aliance s vládami, bankami a korporacemi v těchto regionech společně s rozvinutými státy, jako jsou Německo, Spojené království, Austrálie či Japonsko pozitivně podporují expanzi elektronického obchodu v rozvíjejícím se odvětví elektronických peněz. Tyto trhy, vedené posunem směrem k většímu využívání platebních karet a vyššími spotřebitelskými výdaji, mají značný potenciál generovat v následujících letech růst.
 • Průběžné investice do technologií. Společnost dosahuje významného pokroku ve své digitální strategii a neustále investuje do technologií. MasterPass se stal historicky první sítí na světě, která dokáže poskytovat digitální platební služby skrze všechna zařízení a všechny kanály. Společnost dále investuje do tokenizační technologie plateb. Ta podporuje bezkontaktní platby a digitální zabezpečené vzdálené platby a zvyšuje zabezpečení transakcí. Tokenizace chrání data zákazníků tak, že číselnou řadou (tokenem) nahrazuje informaci o účtu z plastové platební karty. Tato technologie umožňuje autorizovat platby, aniž by došlo k zveřejnění detailů účtu. Pokračující investice do nových technologií by společnosti měly pomoci udržet konkurenční náskok v rostoucím odvětví elektronických plateb.
 • Lepší než očekávané výsledky. Společnosti Mastercard oznámila v prvním čtvrtletí 2018 upravený zisk na akcii ve výši 1,50 USD, čímž překonala očekávání analytiků. Výnosy společnosti meziročně vzrostly o 43 %. Lepší než očekávané výsledky byly především podpořeny nárůstem objemu platebních transakcí a přeshraničních transakcí. Příjmy společnosti Mastercard v prvním čtvrtletí dosáhly 3,6 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 27 %. Upravené provozní náklady vzrostly o 32 % na 1,6 miliardy USD. K 31. březnu 2018 dosáhl počet klientských karet Mastercard a Maestro 2,4 miliardy. Výnosy z investic zaznamenaly růst o 13 %. Úrokové náklady meziročně vzrostly o 10,3 % na 49 milionů dolarů.
 • K 31. březnu 2018 činily hotovostní prostředky společnosti a peněžní ekvivalenty 6,9 miliardy USD, což představuje nárůst o 16 % oproti úrovni na konci roku 2017.
 • V průběhu prvního čtvrtletí 2018 provedla společnost zpětný odkup akcií v hodnotě 1,4 miliardy USD a na dividendách vyplatila 263 milionů USD.
 • V průběhu minulého měsíce byly ze strany analytiků několikrát změněny odhady vývoje trendu, kdy osmkrát analytici zvýšili své odhady rozšíření stávajícího růstového trendu. Ve dvou případech analytici svá očekávání snížili.
 • Mastercard, stejně jako v loňském roce, překonává očekávání trhu a je na výsluní zájmu investorů. Současně s tím nicméně roste poměrový ukazatel P/E. Aktuální ocenění naznačují, že se společnost v současné době nemůže řadit k levným titulům. Přesto se v očích mnoha obchodníků jedná o skvělou společnost se solidním investičním potenciálem. Navzdory současným vyšším cenám by akcie společnosti stále mohly nabídnout solidní výnos, pokud bude společnost i nadále schopná profitovat z růstu globálního bezhotovostního světa.

Obrázek: pohled na grafický vývoj loga společnosti Mastercard v čase. Zdroj: Flickr.com

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zpráva o příjmech v 1. čtvrtletí 2018

Mastercard ve třetím čtvrtletí předčila očekávání analytiků jak z pohledu zisků, tak z pohledu celkových tržeb.

 • Zisk na akcii meziročně vzrostl o 41,28 % na 1,50 USD.
 • Meziročně čistý zisk společnosti v daném období vzrostl o 38 % na 1,49 miliardy USD. Za lepšími, než očekávanými výsledky stojí zejména vyšší objem switch transakcí, nárůst objemu přeshraničních plateb a zisky z akvizic. Jako omezující faktor je třeba zmínit vyšší objem poskytnutých slev a pobídek.
 • Silná provozní výkonnost. Celkové příjmy společnosti v 1Q 2018 meziročně vzrostly na 3,58 miliardy USD.
 • Ve zmíněném období celkové provozní náklady společnosti zaznamenaly oproti předešlému čtvrtletí (1,79) mírný pokles na 1,75 miliardy USD, a to díky nižším všeobecným a správním nákladům a nákladům na reklamu a marketing.
 • Výnosy společnosti meziročně vzrostly o 43 %. Lepší než očekávané výsledky byly především podpořeny nárůstem objemu platebních transakcí a přeshraničních transakcí.
 • Příjmy společnosti Mastercard v prvním čtvrtletí dosáhly 3,6 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 27 %.
 • Upravené provozní náklady vzrostly o 32 % na 1,6 miliardy USD.
 • K 31. březnu 2018 dosáhl počet klientských karet Mastercard a Maestro 2,4 miliardy.
 • Výnosy z investic zaznamenaly růst o 13 %. Úrokové náklady meziročně vzrostly o 10,3 % na 49 milionů dolarů.

RIZIKA

 • Společnost Mastercard je nucena se vyrovnávat s obtížemi spojenými s udržováním výdajů na provoz gigantické obchodní sítě. Celkové provozní náklady společnosti v posledních pěti letech rostou. Je pravděpodobné, že růst provozních nákladů bude pokračovat i v nadcházejících čtvrtletích, a to především kvůli pokračujícím investicím na podporu strategických iniciativ, vyšším slevám a finančním pobídkám a vyšším právním nákladům.
 • Společnost pracuje s poměrně vysokými náklady v rámci slev a finančních pobídek, které využívá pro získávání nových zákazníků a nových obchodních cest.
 • Ocenění Mastercard na současné úrovni jeví známky nadhodnocení. Při pohledu na 12-ti měsíční výhled ukazatele poměru ceny a výnosů (P/E) společnosti, který činí vysokých 41,44 (založeno na odhadu příjmů v následujících 12 měsících), není vyloučeno, že investoři dále nebudou chtít za akcie platit žádnou vyšší prémii. Nepříznivě pro společnost vyznívá také porovnání s 12 měsíčními forwardy ukazatele P/E, který u celého odvětví dosahuje 23,48.

Ukázkový příklad - CFD na akcie Mastercard

 • Investovaná částka 1 milion CZK…45.911 USD (kurz ČNB 11.6.18)
 • Typ kontraktu CFD
 • Finanční páka 1:10
 • Margin 10 % z hodnoty kontraktu
 • Cena akcie 198,26 USD/CFD (k 11.6.18)
 • 1 lot/kontrakt … 100 ks akcií … hodnota kontraktu 19.826 USD … marže 10 % … 1.982,60 USD
 • Target Price 1 … 210 USD/CFD lot
 • Target Price 2 … <210USD/CFD lot
 • 1. úroveň supportu … cca 189,60 USD/CFD lot
 • 2. úroveň supportu … cca 183,10 USD/CFD lot
 • Při plném 100 % zainvestování by bylo při marži 1.982,60 USD možné nakoupit až 23 lotů/kontraktů. V rámci nepsaného pravidla investorů by však maximální investovaná částka nikdy neměla překročit 50 % volných prostředků investora.
 • V případě nákupu 1 kontraktu CFD na akcie Mastercard pohyb kurzu k TP 1 na úrovni 210 USD/CFD lot nabízí potenciál 1.174 USD.
 • V případě zainvestování 50 % volných prostředků a nákupu 11 kontraktů by pohyb kurzu CFD o 11,74 USD nabídl potenciál zhodnocení o 12.914 USD.
 • V případě negativního vývoje a poklesu kurzu CFD k 1. úrovni supportu 189,60 USD/CFD by však stejný obchod pro investora znamenal ztrátu převyšující 20 % celkového objemu prostředků investora.

Důrazně připomínáme, že s ohledem na velikost obchodního účtu a velikost trhu je nezbytně nutné upravit velikost páky a míru zvoleného rizika. Obchodování CFD kontraktů je vysoce rizikové a nevhodně nastavený risk management může vyústit ve ztrátu velké části či všech finančních prostředků investora.