We create and publish training materials and deal with the research of financial and commodity markets and identification of trading opportunities. We create information content in digital electronic form and its subsequent sale. We are not a stockbroker or broker, we are not financial institutions and we are not a financial intermediary.

DEERE & Co. LONG

Aktualizace leden 2018

Výsledek analýzy od vydání + 1.147 USD

ANALÝZA DEERE & Co. LONG 

Nákup CFD na akcie DEERE & Co.

INSTRUMENT:   CFD

Symbol MT4:     Deere

Grafy, data, informace zdroj: Barchart.com, Investing.com, Bloomberg.com. Equities.com, MT4

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

 • Společnost Deere & Co., založená v roce 1837 a více známá pod obchodní značkou John Deere, se zabývá výrobou a distribucí zemědělské, lesnické a stavební mechanizace a motorů po celém světě. Společnost prodává produkty ve Spojených státech a v Kanadě prostřednictvím poboček, jakož i prostřednictvím distributorů a prodejců na mezinárodní úrovni. Dceřiná společnost Deere & Co., John Deere Capital Corporation představuje jednu z největších společností v USA se zaměřením na finanční služby při nákupu vybavení s více než 2,4 miliony účtů. Společnost Deere momentálně vykazuje provozní výsledky ve třech hlavních obchodních segmentech.
 • Zemědělský a zahradní sektor (68 % příjmů firmy Deere v roce 2017) vyrábí a distribuuje celou řadu zemědělských zařízení a souvisejících servisních částí včetně traktorů, kombajnů, postřikovačů, zavlažovacích zařízení a dalších. Kromě toho vyrábí a distribuuje vybavení, výrobky a servisní díly pro komerční a domácí použití, které zahrnují travní traktory, zahradní sekačky, vybavení pro golfová hřiště a další.
 • Divize stavebnictví a lesnictví (19 % příjmů společnosti) vyrábí, distribuuje a prodává širokou škálu strojů a servisních dílů používaných v oblasti stavebnictví, zemních prací, manipulace s materiálem a těžby dřeva. Výrobky a služby produkované tímto segmentem jsou uváděny na trh především prostřednictvím nezávislých maloobchodních sítí.
 • Segment finančních služeb (10 % příjmů společnosti) zajišťuje financování prodejů a pronájmů zprostředkovaných prodejci společnosti John Deere, a to jak u nové, tak použité zemědělské, komerční, spotřební, stavební a lesnické techniky. Dealerům společnosti poskytuje velkoobchodní financování, provozní úvěry a investuje do výroby větrné energie.
 • Společnost zaznamenala v průběhu čtvrtého čtvrtletí 2017 nárůst jak na straně celkových tržeb, tak na straně čistých příjmů a výsledky překonala očekávání analytiků. Vedení společnosti odhaduje, že v prvním čtvrtletí roku 2018 celkové prodeje dosáhnou meziročního nárůstu o přibližně 38 %. Pro celý rok 2018 společnost očekává meziroční nárůst prodejů o 22 %. Očekává se, že čisté prodeje společnosti vzrostou v roce 2018 o 19 % a že čistý příjem ve fiskálním roce 2018 dosáhne přibližně 2,6 miliardy dolarů. Toho hodlá vedení společnosti Deere dosáhnout disciplinovaným řízením nákladů a pokračujícími investicemi do inovativních technologií a řešení. Vyšší míra výstavby nemovitostí pro bydlení a posilující sektory s ropou a zemním plynem představují pro firmu významná pozitiva.
 • Obnova mlékárenského odvětví a odvětví hospodářských zvířat by měla podpořit růst společnosti v regionu Evropské unie. Silný vítr do plachet představují pro společnost nedávná akvizice Blue River Technology a v prosinci dokončená akvizice společnosti Wirtgen. Akcie společnosti Deere v posledním roce překonaly výkonnost sektoru jako celku.

Faktory vedoucí k analýze na růst ceny akcií společnosti DEERE & Co.

 • V dlouhodobém horizontu patří společnosti Deere silná pro-růstově zaměřená pozice, a to díky trvalým investicím do nových produktů a geografických oblastí. Ziskovost pravděpodobně zůstane silně podpořena vzestupnými trendy v populačním a urbanizačním růstu společně se zvyšujícími se stravovacími potřebami. Akcie společnosti za poslední rok pozoruhodně překonaly výkon odvětví, když jejich cena vzrostla o 48,1 %, zatímco sektor jako celek si ve stejném období připsal 42,8 %.
 • Představenstvo společnosti Deere předpokládá, že v 1Q roku 2018 celkové prodeje meziročně vzrostou o 38 %. Za celý rok 2018 společnost očekává meziroční nárůst příjmů o 22 %. Prognóza zahrnuje pozitivní efekt kurzových zisků ve výši 3 % v 1Q 2018 a 2 % ve fiskálním roce 2018. Ve stejném období by nárůst čistých prodejů měl vykázat meziroční růst o 19 %. Ve fiskálním roce 2018 společnost Deere očekává, že čistý příjem dosáhne přibližně 2,6 miliardy USD. Upravený provozní zisk ve fiskálním roce 2018 je očekáván na úrovni 3,51 miliardy USD, což oproti roku 2017 odráží zlepšení o zhruba 900 milionů dolarů. Růst společnosti bude ovlivněn zlepšením provozní výkonnosti v důsledku disciplinovaného řízení nákladů a pokračujícím investicím do technologických inovací.
 • V rámci jednotlivých segmentů společnost Deere odhaduje, že globální prodej zemědělské a zahradní mechanizace ve fiskálním roce 2018 vzroste o 9 %, přičemž jen ve Spojených státech a Kanadě by prodeje zemědělského zařízení v daném období měly vzrůst o 5-10 %, podpořeny vyšší poptávkou po velkotonážním vybavení. Poptávka po malém vybavení by nadále měla zůstat solidní a dosáhnout stejného objemu jako v roce 2017. Dle zprávy společnost zaznamenává silnou aktivitu jak v programech předběžných objednávek sezónních produktů, tak objednávek velkých traktorů, což opět podporuje budoucí výhled. Výhled čistých příjmů z finančních služeb byl pro fiskální rok 2018 stanoven na 515 milionů dolarů.
 • V segmentu stavebních a lesnických strojů vedení společnosti odhaduje, že celosvětový prodej ve fiskálním roce 2018 vykáže růst přibližně o 69 %. Výhled je založen na mírném globálním ekonomickém růstu, včetně posilující výstavby na bydlení ve Spojených státech a zlepšujícím se ropném a plynárenském sektoru. Poptávka po jednogeneračních rodinných domech v roce 2017 vzrostla ve všech regionech Spojených států. Výstavba rodinných domů vyžaduje zemní úpravy a vysoký objem stavebního dřeva, které tak představují důležité hnací síly poptávky po zemní a lesnické mechanizaci. Stavební investice by měly v roce 2018 růst vedeny ropným a plynárenským průmyslem a rezidenční aktivitou. Ropný průmysl bude podpořen cenami ropy, které by dle odhadů v roce 2018 neměly klesnout pod hranici 50 USD za barel.
 • Navíc, míra využívání strojů se v tomto segmentu stále zlepšuje a pozitivní výsledky společnost zaznamenává také díky rostoucím nájemním cenám. Dále je pravděpodobné, že akvizice společnosti Wirtgen pomůže zvýšit celkové prodeje v tomto segmentu o více jak 50 %.
 • V regionu Evropské unie vedení společnosti předpokládá, že tržby ve fiskálním roce 2018 vzrostou o 5 %. Podpořeny by měly být lepšími podmínkami v mlékárenském odvětví, v odvětví živočišné výroby a vylepšeným produkčním výhledům sklizně na klíčových trzích, jako jsou Francie či Spojené království. V Jižní Americe by růst průmyslových prodejů traktorů a kombajnů mohl vykázat růst o 0-5 %. Stejný výkon by měl zaznamenat také asijský region, kde by ekonomické oslabení Číny mělo být vykompenzováno větším ekonomickým růstem Indie. Také prodej zahradní techniky a vybavení ve Spojených státech a Kanadě dosáhne v následujícím roce pravděpodobně „pouze“ stejného růstu, jako ve fiskálním roce 2017.
 • Deere & Co. je v poslední době velmi aktivní na poli akvizic. V září 2017 společnost Deere za cenu 305 miliónů USD získala v městě Sunnyvale v Kalifornii sídlící Blue River Technology, jež je průkopníkem při zavádění high-tech moderních technologií a bezkonkurenční přesnosti do zemědělství. Výsledkem jsou nižší výdaje na obhospodařování polí, nižší náklady na používání chemikálií a šetrnější přístup k životnímu prostředí, což zemědělcům přináší značné úspory a umožňuje vynakládat více financí na zemědělská zařízení. Na začátku letošního prosince společnost za cenu 4,6 miliard eur dokončila akvizici v Německu sídlící společnosti Wirtgen, jež platí za předního hráče na globálním poli výroby zařízení pro výstavbu silnic. V rámci tohoto obchodu bude společnost těžit ze sdílení osvědčených postupů v oblasti distribuce, zákaznické podpory, výroby a technologie, jakož i rozsahu a efektivnosti provozu. Tato akvizice pomůže společnosti Deere rozšířit její stavební aktivity doposud zaměřené na Severní Ameriku v celosvětovém měřítku a také ji postavit do pozice světového lídra na poli konstrukce silnic. Vedení společnosti Deere očekává, že tento obchod pomůže ve fiskálním roce 2018 zvýšit objem čistých prodejů společnosti meziročně o 12 % na 3,1 miliardy USD. V prvním čtvrtletí roku 2018 by meziroční změna oproti roku 2017 měla představovat růst prodejů o přibližně 6 %. Po odečtení odhadovaných účetních a transakčních nákladů spojených s akvizicí se pro fiskální rok 2018 očekává, že společnost Wirtgen přispěje do provozního zisku společnosti Deere přibližně 75 miliony dolarů a přibližně 25 miliony dolarů do čistého zisku.

RIZIKA

 • Vysoké zásoby. Společnost Deere očekává, že u obilovin a olejnin bude v příštím roce ukazatel Stock-to-use ratio, udávající objem nespotřebovaných zásob přenesených do následujícího roku jako procentuální vyjádření celkové globální poptávky, u některých komodit lehce zvýšený, nicméně v obecném měřítku na podobných úrovních jako v roce 2017. Čínské zásoby obilovin a olejnin, zahrnující domácí produkci a import, zůstanou i v roce 2018 na vysokých úrovních a nabídka bude vyšší než celková poptávka. Čínské zásoby obilnin a olejnin představují téměř polovinu globálních zásob a s ohledem na to, že tyto zásoby pravděpodobně nebudou exportovány, zůstane světový trh s obilninami a olejninami i v roce 2018 citlivý vůči rozsáhlým produkčním ztrátám a geopolitickým narušením.
 • Nejistá produkce. V letošním roce jsme byli svědky rekordní produkce v Brazílii. Nicméně, není jisté, že se podobný scénář bude opakovat také v následující sezóně. Dle odhadů společnosti Deere zemědělská produkce v Brazílii v sezóně 2017-2018 v dolarovém vyjádření klesne o přibližně 4 %.
 • Vysoké náklady. Silný nápor pro společnost Deere ve formě vysokých výdajů se z letošního roku přenese dále do fiskálního roku 2018. Ve svém finančním výhledu pro fiskální rok 2018 společnost očekává, že prodejní náklady jako procento čistých prodejů dosáhnou přibližně 75 %. Za růstem nákladů na prodej by měl stát především nepříznivý produktový mix, vyšší režijní náklady a vyšší kompenzace globálních pobídek. Společnost Deere také odhaduje, že prodejní, obecné a administrativní náklady by ve fiskálním roce 2018 mohly vzrůst o přibližně 26 %. Pro fiskální rok 2018 se předpokládá, že daňová sazba oproti letošním 30 % vzroste na 31-33 % (zde platí otázka dokončení daňové reformy v USA). Tyto výdaje by se mohly negativně projevit na celkových ziscích společnosti, stejně jako nepříznivé dopady cen surovin, náklady na emise, obchodní pobídky či výdaje na důchody.
 • Nadhodnocená. Vysoké tržní ocenění společnosti může představovat další problém. V případě společnosti Deere dosahuje 12měsíční forward ukazatele EV/EBITDA (tržní kapitalizace + čistý dluh / zisk před odečtením daní, úroků a odpisů) hodnoty 13,7, zatímco stejný ukazatel u odvětví jako celku dosahuje 12,6. To znamená, že akcie jsou nadhodnocené.

Zpráva o příjmech ve 4. fiskálním čtvrtletí

Deere & Co. ve čtvrtém čtvrtletí předčila očekávání analytiků jak z pohledu zisků, tak z pohledu celkových tržeb.

 • Zisk společnosti Deere ve čtvrtém kvartálu fiskálního roku 2017 (konec 29. října 2017) vzrostl meziročně o 74 % na 1,57 USD na akcii.
 • Čistý prodej, který zahrnuje zemědělská zařízení, zahradní, stavební a lesnická zařízení, dosáhl 7,09 miliardy USD a meziročně stoupl o 26 %. Odhady analytiků překonala společnost také na straně celkových příjmů.
 • Z regionálního pohledu čisté tržby z prodeje zařízení a vybavení v USA společně s Kanadou vzrostly meziročně o 23 %, v globálním měřítku pak o 30 %. Celkové čisté tržby (včetně finančních služeb a dalších) dosáhly 8,02 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 23 %.
 • Za silnými výsledky společnosti Deere stojí zlepšující se kondice trhu se zemědělským a stavebním zařízením. Výkonnost společnosti dále podpořily výroba a prodej pokročilých produktů a pružná struktura nákladů.
 • Náklady na prodej v 4. čtvrtletí vzrostly meziročně o 23,8 % na 5,43 miliardy USD. Hrubý zisk meziročně vzrostl o 31,6 % na 1,67 miliardy dolarů. Prodejní, správní a všeobecné výdaje vzrostly o 12,5 % na 840,8 milionu dolarů. Provozní výnosy zaznamenaly meziročně výrazný růst o 59 % na 826,7 milionu dolarů.
 • Společnost Deere ve fiskálním roce 2017 ohlásila zisk na akcii ve výši 6,68 USD, což meziročně představuje růst o 38,9 %. Celkové příjmy společnosti meziročně vzrostly o 11 % na 25,9 miliardy dolarů. Celosvětové čisté prodeje ve fiskálním roce 2017, ve srovnání s 26,6 miliardami dolarů zaznamenanými ve fiskálním roce 2016, vzrostly na 29,7 miliardy dolarů.

Deere & Co. v médiích

Deere Reinforces Construction Business with Wirtgen Buy“

Deere Completes Global Rollout of New Website Design

Deere Wins Trademark Lawsuit Against FIMCO

Deere Grows in Precision Agriculture With Blue River Buy

UKÁZKOVÝ PŘÍKLAD - CFD NA AKCIE DEERE & Co.

 • Investovaná částka 1 milion CZK…45.924 USD (kurz ČNB 15.12.17)
 • Typ kontraktu CFD
 • Finanční páka 1:100
 • Margin 10 % z hodnoty kontraktu
 • Cena akcie 152,78 USD/CFD (k 18.12.17)
 • 1 lot/kontrakt … 100 ks akcií … hodnota kontraktu 15.278 USD … marže 10 % … 1.527,80 USD
 • Target Price … 165,10 USD/CFD lot
 • 1. úroveň supportu … cca 142,25 USD/CFD lot
 • 2. úroveň supportu … cca 130,86 USD/CFD lot
 • Při plném 100 % zainvestování by bylo při marži 1.527,80 USD možné nakoupit až 30 lotů/kontraktů. V rámci nepsaného pravidla investorů by však maximální investovaná částka nikdy neměla překročit 50 % volných prostředků investora.
 • V případě nákupu 1 kontraktu CFD na akcie Deere & Co. pohyb kurzu k hladině TP na úrovni 165,10 USD/CFD lot nabízí potenciál 1.232 USD.
 • V případě zainvestování 50 % volných prostředků a nákupu 15 kontraktů by pohyb kurzu CFD o 12,32 USD nabídl potenciál zhodnocení přibližně o 18.480 USD.
 • V případě negativního vývoje a poklesu kurzu CFD k 1. úrovni supportu 142,25 USD/CFD by však stejný obchod pro investora znamenal ztrátu převyšující 34 % celkového objemu prostředků investora.

Výsledek investiční analýzy k 9.1.2018:

 • Datum uveřejnění analýzy: 18.12.17 . Target Price stanoven : 165,10.
 • Uzavírací cena 18.12.17 … 153,95 USD
 • Uzavírací cena 9.1.18 … 165,42 USD
 • Rozdíl k 9.1.18 … +11,47 USD * 100 (1 lot) = 1.147 USD
 • V případě nákupu 10 lotů potenciál analýzy představuje +11.470 USD

Důrazně připomínáme, že s ohledem na velikost obchodního účtu a velikost trhu je nezbytně nutné upravit velikost páky a míru zvoleného rizika. Obchodování CFD kontraktů je vysoce rizikové a nevhodně nastavený risk management může vyústit ve ztrátu velké části či všech finančních prostředků investora.